What can a Coach do for you?

0J2A8230_online.png

Coaching to ostatnio bardzo modne słowo. Budzi ciekawość i budzi kontrowersje. Dawniej elitarny, dedykowany głównie wyższej kadrze managerskiej w korporacjach, dziś popularny, dostępny niemal dla każdego kto ma chęci z niego skorzystać. Mówiąc o coachingu warto sięgnąć do jego źródeł, do definicji organizacji skupiających coachów na całym świecie. Ważne jest aby jasno określić czym coaching jest a czym nie jest oraz zdefiniować jak odróżnić go od innych metod rozwoju: terapii, mentoringu, szkoleń, doradztwa i mowy motywacyjnej.  

Czym jest coaching - ważne definicje

ICF (International Coaching Federation) coachingiem nazywa "Interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.”

Izba Coachingu podreśla, że "Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań."

Coaching w prostszych słowach, po ludzku, dla Ciebie!

W najprostszych słowach coaching to efektywna metoda rozwoju osobistego i interaktywny proces który pomaga dostać się klientom z miejsca, w którym są, do miejsca, w którym chcieliby być. Coaching podnosi efektywność w działaniu oraz zwiększa tempo rozwoju. To droga do poznania siebie, swoich wewnętrznych zasobów, wartości, atutów oraz limitacji; szansa do przeanalizowania swojego życia, przekonań, ról życiowych i swoich wyborów. To proces, który pomaga ludziom działać efektywniej, osiągać wyżyny swoich możliwości i stawać się lepszą wersją siebie.

Proces ten daje również możliwość całościowego spojrzenia na swoje życie lub konkretny jego aspekt, nabrania klarowności co do obecnej sytuacji, oraz do tego, gdzie powinna zajść transformacja, aby osiągnąć założone cele. To proces zmiany, który polega na odblokowaniu i zmaksymalizowaniu potencjału, zoptymalizowaniu działań i odkrywaniu wewnętrznych zasobów poprzez odpowiednie narzędzia i techniki coachingowe.

Coaching jest relacją partnerską. Coach nie przyjmuje pozycji eksperta ani autorytetu, ale razem z klientem ustala cel, format i oczekiwane rezultaty procesu. Coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu, to klient bierze odpowiedzialność za swoje decyzje, ponieważ wiele zależy od jego determinacji, kooperacji i wkładu w proces.

Czym więc coaching nie jest i dlaczego bywa mylony z innymi formami wsparcia i rozwoju?

Niestety coaching nagminnie mylony jest  z innymi formami rozwoju osobistego. Dzieje się tak dlatego, że coachingiem nazywamy to co coachingiem tak naprawde nie jest. Dzisiaj wizażystka nazywa siebie coachem wizerunku, dietetyk diet coachem a seksuolog seks coachem. Problem polega na tym, że metody których najczęściej używają mają z coachingiem niewiele (albo i nic) wspólnego.

Często coaching łączy się z innymi formami wsparcia. W takiej sytuacji wskazane jest uzgodnienie tego na samym początku w porozumieniu z coachee (osobą coachowaną). Wielu coachów oferuje programy mentoringowo-coachinowe, wykorzystując techniki obydwóch tych form rozwoju. Coachowie trenerzy, często podczas szkoleń stosują elementy coachingu, pracując na pytaniach i technikach coachingowych. Ważne jest więc aby zostało to jasno określone i klient mógł świadomie zdecydować się na połącznie danych form pracy.

Podsumowując i rozwijając:

  1. Coaching nie jest doradztwem - coach nie daje gotowych rozwiązań. Esencja coachingu polega na tym, że coach nie dzieli się swoją wiedzą ani doświadczeniem. Coach ma pytania, klient ma odpowiedzi. To klient jest specjalistą od swojego życia i wie co jest dla niego najlepsze. Coach słucha, odzwierciedla stany, emocje i obawy, zauważa wzory zachowań i myśli, zadaje trafne pytania, wywołuje nimi refleksję i pomaga zauważyć przeszkody stojące na drodze do naszych sukcesów, a następnie za pomocą odpowiednich metod i technik pomaga je osiągać. Czasami, w niektórych sytuacjach coach może udzielić rady, wyrazić własną opinię, obserwację lub sugestie, po to aby klient lepiej zrozumiał siebie lub otoczenie. Klient może je przyjąć albo odrzucić, jako, że to on ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny.

  2. Coaching nie jest szkoleniem, które to zakłada ustalony z góry program. Podczas sesji coachingowej coach podąża za klientem bez wcześniejszego planu. Coach ma pytania, narzędzia, techniki i ćwiczenia, którymi posługuje się w odpowiednich momentach i scenariuszach.

  3. Coaching nie jest terapią - coach nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej i nie leczy zaburzeń. Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, po to by ustalić obecną sytuację, jednak nie rozwiązuje problemów z przeszłości po to by usprawnić przyszłe działania. Coaching może być stosowany równolegle z terapią, ale nie może być jej substytutem. W takiej sytuacji, dla dobra sprawy, zarówno coach jak i terapeuta powinni być poinformowani o równoległym procesie.

  4. Coaching nie jest mentoringiem, gdyż coach nie dzieli się wypracowanymi przez siebie narzędziami na bazie własnych doświadczeń.

  5. Coaching nie jest mową motywacyjną, coach nie będzie powtarzał, że jesteś zwycięzcą ani posługiwał się motywacyjnymi cytatami i sloganami. Coach będzie motywował Cie za pomocą pytań, narzędzi i uzyskanymi dzięki nimi odkryciom o obecnej sytuacji, potencjale i zasobach.

Coach, czyli kto?

Coach to profesjonalny partner, który doprowadza Cię do własnych rozwiązań w procesie zmian (zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym). Pomaga zinentyfikować problemy i wyzwania, poznać siebie oraz wyznaczyć cele, zachęcając do podjęcia działań, które mają Cię do nich doprowadzić oraz uaktywnić Twój potencjał. Ze względu na specyfikę pracy coach powinien posiadać szereg cech, które ułatwią wykonywanie tego zawodu i przyniosą procesowi efektywność. Przedewszystkim coach to osoba otwarta na ludzi, wzbudzająca zaufanie. Istotna jest także cierpliwość i umiejętnośc całkowitego skupienia się na drugim człowieku.

Coach posiada kompetencje głębokiego słuchania, zadawania trafnych pytań, podążania za klientem, zauważania wzorów myśli i zachowań, dawania informacji zwrotnej oraz podsumowywania. W pracy coacha niezwykle ważna jest także intuicja i empatia oraz zdolność motywowania i inspirowania do działania.

Dobry coach nieustannie ciągle podnosi swoje kwalifikacje i rozwija się.

Rolą coacha jest odkrycie wiedzy w Kliencie, jego własnych rozwiązań, potencjału oraz pomoc i motywacja w realizacji zmian i celów.


Trochę o historii i prekursorach

Zacznijmy od początku…

Już w starożytności wielcy filozofowie działali w oparciu o zadawanie pytań. Cytat Sokratesa: ,,nikogo niczego nie nauczę – mogę jedynie sprawić by myślał” bardzo dokładnie obrazuje dzisiejsze rozumienie coachingu.

Pojęcie coachingu uformowało się jednak dopiero w latach 70. XX wieku. Kiedy to  Timothy Gallwey, amerykański tenisista, w książce „Tenis wewnętrzna gra” ('The Inner Game of Tennis') przedstawił pogląd na temat skuteczności formy treningu sportowca polegającym na zadawaniu pytań, a nie na dawaniu rad. Zadawane pytania mogą pomóc graczowi skutecznie wykorzystywać potencjał, zasoby i umiejętności. Skłaniają do wyciągania wniosków oraz do refleksji w oparciu o własne doświadczenia. I właśnie tak rozumiemy współczesny coaching.

Bardzo szybko teoriami Gallwey’a zainteresował się świat biznesu. John Whitmore, były kierowca rajdowy, psycholog sportu a obecnie biznesmen i były uczeń Gallweya spopularyzował coaching w świecie biznesu wydając książkę pt.„Coaching trening efektywności” ('Coaching for Performance'). Whitmore zdefiniował coaching jako ”Odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu niż nauczaniem”.

Coaching stał się uznaną metodą, kiedy to w 1992 z inicjatywy Thomasa Leonarda powstała pierwsza szkoła coachingu Coach University. Thomas Leonard stosował metody profesjonalnego coachingu już w latach 80, pracując jako doradca finansowy, zauważył, że ludzie potrzebują wsparcia w zrozumieniu swoich pragnień i celów oraz rozmów na tematy życiowe, niekoniecznie terapeutyczne, które potrzebują prowadzić z kimś spoza kręgu najbliższych im osób. W tym właśnie czasie Leonard zaadaptował słowo coach do określenia tej profesji. Jak zauważył, coaching jest skuteczną metodą, która pozwala ludziom definiować własne cele, rozwijać się i dokonywać w życiu zmian, których potrzebują, tym samym wypromował coaching jako relację partnerską.

Powstanie Coach University spowodowało to powstanie wielu szkół coachingu w na całym świecie. Do profesjonalnych organizacji specjalizujących się w coachingu zaliczamy m.in.: Association in Coaching (AC), wspomniany wcześniej International Coach Federation (ICF), Association for Professional Executive Coaching and Supervision. W Polsce funkcjonuje wiele organizacji profesjonalnie zajmujących się coachingiem, a marcu 2009 roku Warszawie została powołana Polska Izba Coachingu.

Coaching może być szczególnie przydatny jeśli: 


• czujesz, że stoisz w miejscu (prywatnie i zawodowo) i nie masz klarownej wizji co do dalszych kroków,
• chcesz odkryć swoje wartości, życiowe priorytety i wytyczyć życiowe cele,
• chcesz zadbać o swój samorozwój
• chcesz ulepszyć swoje relacje z innymi, zarówno te prywatne jak i zawodowe,
• chcesz zwiększyć pewność siebie,
• chcesz rozwinąć swoje kompetencje,
• chcesz podjąć ważną, życiową decyzję,
• potrzebujesz wsparcia w działaniu,
• chcesz zacząć efektywnie zarządzać własnym czasem i stać się bardziej wydajny,
• chcesz odkryć swoje talenty oraz uwolnić swój potencjał.

A Ty, nad jakim ważnym dla Ciebie celem chciałabyś popracować z coachem?
Monika Pawlowicz