16 personalities test

3cb6495d7df20ecc.jpg


Nie wiem jak Wy, ale ja jestem zwolenniczką pomocy i profesjonalnych narzędzi, które zwiększają samoświadomość. Jednym z takich narzędzi są dla mnie testy osobowości. Największe wrażenie wywarł na mnie jeden konkretny: Sixteen Personality Factor Questionnaire określany skrótowo jako Kwestionariusz 16PF. To jeden z najbardziej poważanych testów osobowości na rynku. Jest wynikiem pracy i analizy dokonanej przez Raymonda B. Cattella, brytyjskiego psychologa, który zasłynął z wkładu jaki wniósł w dziedzinę badań dotyczących inteligencji i osobowości. Warto wiedzieć, że test jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do realiów oraz, że jego istota pozostaje niezmienna.

Test ten może być dla Ciebie kluczem do lepszego zrozumienia siebie i poznania swojego charakteru.

Czym jest test osobowości i co może Ci dać?

Wszyscy mamy pewien zestaw cech, które definiują na to jak funkcjonujemy w świecie. Wpływają na to jak budujemy relacje, jak rozwijamy karierę i jak patrzymy na rzeczywistość.

Zacznijmy od zdefiniowania tego czym jest osobowość.  W prostych słowach, osobowość to zestaw elementów naszej psychiki i zachowań przez które odróżniamy się od innych. Osobowość to jeden z czynników wpływających na nasze działania, obok naszych doświadczeń, uwarunkowań środowiska i indywidualnych celów życiowych.

Znajomość swojego typu osobowości jest nieocenioną pomocą w życiu. Zwiększa wiedzę o sobie, swoich talentach i mocnych stronach oraz pomaga zrozumieć skąd wypływają niektóre nasze zachowania i preferencje. Wspiera także w budowaniu lepszych i zdrowszych relacji z ludźmi, odpowiednim wykorzystaniu potencjału oraz pomaga zidentyfikować obszary przysparzające problemów, które mogą wymagać naszej uwagi. Dzięki poznaniu swojego profilu możesz z większą świadomością podejmować właściwe decyzje i zwiększać swoją skuteczność, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Łatwiej będzie Ci zdecydować o właściwej drodze do spełnienia i sukcesu.

Test osobowości ma na celu zainspirowanie do lepszego zrozumienia siebie, swoich zachowań, działań i relacji. Typologii osobowości i dostępnych testów jest wiele. Podczas różnych szkoleń, które organizowałam i w których brałam udział spotkałam się z wieloma mniej lub bardziej do mnie przemawiającymi. Ostatnio jednak polecony został mi test 16 osobowości, który zaskoczył mnie trafnością swojego podsumowania i wyniku.


Test 16PF - teorie filozoficzne i trochę o historii jego powstania

Jeśli Cię to ciekawi, poniżej przedstawiam teorie filozoficzne, którymi kieruje się typologia 16 osobowości. Jeśli nie jesteś tym zainteresowany, przejdź od razu do testu.

Od początków dziejów ludzkości, ludzie próbują się jakoś sklasyfikować i znaleźć jasny model ludzkiej osobowości. Jako jedna z pierwszych pojawiła się klasyfikacja wg. Hipokratesa. To typologia czterech temperamentów - sangwinika, choleryka, melancholika i flegmatyka, które dały podstawy do dalszych poszukiwań i odkryć, m.in. teorii Carla Gustava Junga, ojca psychologii analitycznej, który stworzył pojęcia Ekstrawersji i Introwersji. Jego teoria typów psychologicznych sięga początku XX wieku i miała największy wpływ na tworzenie typów osobowości. Zainspirowała ona wiele różnych teorii, w tym teorię 16 osobowości. Poza tymi dwoma pojęciami, Jung stworzył także pojęcia  dotyczące funkcji osądzania (myślenie lub odczuwania) oraz postrzegania (poznania lub intuicji). Według Junga, każdy z nas posiada preferencje do jednej z tych funkcji i to z nich korzystamy na co dzień.

Poza teorią jungowską, typologia 16 osobowości ma także swoje podłoże w teorii Katharine Cook Briggs, współtwórczyni jednej z najpopularniejszych aktualnie wskaźników osobowości Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Pani Briggs, zainspirowała się teorią Junga i razem z córką Isabel Briggs Myers rozwinęła sposób oznaczania preferencji typów osobowości zaproponowanych przez niego. W ten sposób powstały czteroliterowe akronimy, którymi posługuje się wiele różnych teorii i metod. Warto jednak pamiętać, że każda z teorii definiuje je na swój własny, różny od siebie sposób.

Model 16 osobowości wpisuje się on w nurt czterowymiarowej analizy osobowości i niezwykle trafnie określa naszą osobowość, przypisując nam role.

Test możesz wypełnić korzystając z poniższej strony. Po przejściu przez wszystkie pytania otrzymasz podsumowanie i najważniejsze informacje dotyczące Twojej osobowości. Więcej informacji takich jak mocne i słabe strony oraz szczegółowe opisy danej osobowości w konkretnych aspektach życia: związki, przyjaźnie, rodzicielstwo i kariera są dostępne w języku angielskim. Gorąco polecam zapoznanie się ze szczegółowym podsumowaniem i wszystkimi jego częściami.

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci


Ważne informacje

  1. Bądź ze sobą szczery, wybieraj odpowiedzi zgodne z Twoją prawdziwą naturą a nie idealnym scenariuszem, bądź zachowaniami jakie chciałbyś mieć.

  2. Używając wiedzy na swój temat i swoich doświadczeń, sam oceń czy wynik jest zgodny z prawdą.

  3. Po weryfikacji wyniku, zastanów się w jaki sposób uzyskane informacje mogą Ci pomóc w samorozwoju i podejmowaniu istotnych dla Ciebie decyzji?


Mój typ osobowości to INFJ-T

Ciekawa jestem tego jaki jest Twój wynik!
Monika Pawlowicz